Skolans köpvillkor

Fullständiga köpvillkor

Välkommen till oss på Jarla Trafikskola Gullmarsplan.

Allmänna villkor som gäller bland annat körning, bokning, kurser, betalning, avbokning samt återbetalningar.

Avbokningsregler

Avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen eller till din lärare. Varken telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation.

Avbokning lektioner/kurser för Personbil

·     Startlektion: 1 vardag innan senast kl. 12.00
·       Körlektion/Egen utb. kontroll: 1 vardag innan senast kl. 12.00
·       Landsväg, utbildningskontroll: 2 vardagar innan senast kl. 12.00
·       Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl. 12.00
·       Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum
·       Riskutbildningar: 7 dagar innan bokat datum.
·       Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum

Kurser

För mer information om vad som ingår i olika paket och kurser, samt priser, enskilda villkor och avbokningsregler hänvisar vi till information på vår hemsida www.jarlatrafikskola.se 

Kurser betalas i samband med bokning.

Sjukdom 

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs till godo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

Betalning

Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via e-handeln innan lektionen, antingen styckevis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket.

Vid utebliven startlektion utan giltig frånvaro, (enligt villkor) görs en kreditupplysning, faktura skickas + fakturaavgift tillkommer.

Rabatter  och giltighetstid på köpta lektioner/paket

Rabatter kan ej dras i efterhand eller kombineras med andra rabatter.
Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Fakturering

Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist.

En betalserviceavgift tas ut vid fakturering, med enskilda undantag.

Faktureringen sköts i samarbete med Billecta AB, som äger laga kraft att driva in våra betalningskrav.

I samband med fakturering kan vi eller Billecta AB komma att begära en kreditupplysning på dig.

Utandningsprov

I enlighet med STR:s krav tillämpar vi utandningsprov inför lektioner. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra din bokade lektion, men måste betala för den bokade tiden.

Intensivkurser

Planeringen komma att se annorlunda ut än den information du ursprungligen tagit del av. Kursen skall betalas i samband med bokning.

Kunskapsprov & Körprov

Vi ansvarar för att boka en tid för körkortsproven hos Trafikverket. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att du gör din utbildningskontroll. Är du inte godkänd med skolans körkortsfrågor senast 1 vecka innan bokad kunskapsprovtid, flyttas tiden för provet fram, vilket innebär att även körprovet kan ändras då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.

Återbetalning  

Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med oss.

Om återbetalning sker vid avbruten utbildning av köpta rabatterade paket debiteras redan förbrukade lektioner till fullt pris.

Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STR:s praxis 10% av innestående saldo.

Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle.

I det fall en premie ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på premien innan återbetalning sker. Detta gäller endast för de som redan mottagit eller hämtat ut premien. Om värdet på kvarvarande saldo understiger premiens värde återbetalas ingenting.

Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att ingen lektion har nyttjats och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor.

Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej.

Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

Intyg målsman

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Avbetalning

Avbetalningsmöjlighet finns genom räntefri finansiering från Wasa Kredit. Ansökan hjälper kundtjänst till med.

Avvikelser/Undantag

Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.

Avtalsförändringar

Avtalsförändringar aviseras genom att du åter måste godkänna våra villkor trots att du gjort det tidigare.

Får du en ny begäran om att godkänna våra villkor, rekommenderar vi dig att läsa igenom dem innan du godkänner dem på nytt, så du vet vilka förändringar som gjorts.

Teori

Det är mycket viktigt att du under hela din utbildningsperiod ligger i fas med teorin. Du läser teori i körkortsboken och jobbar parallellt med de körkortsfrågor du har köpt. Alla teorimoment, samt minst 5 godkända sluttester ska vara godkända senast 2 veckor innan inbokat datum för teoriprov. 

Skulle detta ej vara genomfört i utsatt tid, har vi rätt att avboka eller omboka din uppkörning till ett senare tillfälle.

§ FORCE MAJEURE

Jarla Trafikskola AB friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Vi är anslutna till STR (www.str.se) och är miljöcertifierade enligt FR 2000.

Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med vad som gäller allmänna villkor som gäller för bl. a körning, bokning, betalning, avbokning och återbetalningar.

Varmt välkommen önskar Jarla Trafikskola med medarbetare!

Kommande kurser